Kvällsvandringar inspirerade till åtgärder

1 april, 2021

Behov av mer belysning

– Det som tydligt kom fram under alla vandringarna är att stadskärnan behöver bli mer trygg och säker när det är mörkt, där mycket handlar om belysningen, säger Sara Olsson, BID-manager som har hållit i kvällsvandringarna och ansvarar för fokusgrupperna.

Fokusgrupperna tar tag i handlingsplan

Många idéer på åtgärder lyftes och ventilerades under vandringarna. Dessa ska nu tas omhand i det fortsatta arbetet med handlingsplanen, som fokusgrupperna ska jobba intensivt med under kommande månader. Frågor som ska besvaras där är bland annat: Vilken åtgärd ska göras? Vilka ska samverka? Hur är åtgärd samfinansierad? 

En vandring blev 18

Det slutade med hela 18 kvällvandringar, där den sista äger rum i början av april, istället för en enda som det var tänkt från allra första början. Det var helt klar värt merarbetet menar Sara Olsson: 
– Vi fick alla ny härlig energi genom att få träffas fysiskt igen. Det inspirerade till nytänk och gav en ordentlig push framåt så att vi nu äntligen har full fart på arbetet igen efter corona-pausen i vintras.

Arkiv