Konstruktivt parkeringsmöte

20 februari, 2020

Skapa samsyn

Oscar Forss förklarade att förslaget som finns framme ligger fast och kommer att tas beslut om vid tekniska nämndens möte 25 mars 2020. Det gäller nu att skapa en samsyn och förståelse för vad förslaget som finns framme kommer att innebär.
– Idag har vi problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och söktrafik kopplat till de cirka 500 parkeringsplatser som finns i nära anslutning till centrum. Det är svårt att ta sig fram som gående eller med cykel. Många av dagens centrala parkeringsplatser används av boende och de som arbetar i centrum, sade Oscar Forss. 

Parkeringen på Stora torget

Just parkeringen på Stora torget var en lite extra het fråga för deltagarna under mötet, då dessa parkeringar planeras tas bort i förslaget. Oscar berättade att det idag finns 14 parkeringsplatser på Stora torget. Ytan där kan användas till annat, som aktivitetsyta eller park. Detta är den enda parkeringen som föreslås tas bort. 
Oscar visade sedan en bild på en av våra fina gator, Kyrkogatan, och ställde sedan en fråga till deltagarna: 
– Hur skulle gatan kunna användas på annat sätt? Idag tar bilarna upp väldigt mycket yta. Om vi hittar andra lösningar för parkeringar, så kan parkeringsytan istället användas till något som förgyller stadskärnan, skapar liv, rörelse och grönska. 

Våga pröva!

Inger Alfredsson uppmanade tiotalet handlare och personal från Turistbyrån som kom till mötet:
– Ni måste våga pröva! Prova det nya, se det positiva som finns. Ni måste också läsa alla dokument om parkeringarna för att kunna förstå helheten, annars är det lätt att missförstå. Enköpings kommun gör inte heller det här för att jävlas. Alla kommuner har idag uppdrag att bli med hållbara. Enköping har gjort en ordentlig konsekvensanalys. Det finns alla möjligheter.

Början till samverka

Det handlar enligt Inger Alfredsson nu om att börja förstå, lyssna och kommunicera med varandra – handlare och kommun – som idag ser med olika ögon på Enköping. 

– Vi som jobbar med bland annat parkeringsfrågorna kommer därför att samverka i fokusgrupperna som håller på att bildas inom ramen för BID Enköping, sade Oscar Forss.
Gå in och läs på: www.enkoping.se/nyparkering

Arkiv