Kommunen först ut att signera avsiktsförklaring

23 oktober, 2019

Delta i arbetet med Året Stadskärna?

Vill du också vara med på den här spännande resan då vi tillsammans ska jobba för att Enköping senast 2025 utses till Årets Stadskärna? För att delta i arbetet behöver du skriva på en avsiktsförklaring för din organisation eller företag. Så här står bland annat i följebrevet till avsiktsförklaringen:
”En attraktiv stadskärna är en generator för tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för utveckling av stadskärnan är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans därför att:
  • Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna.
  • Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna.
  • En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande förbättrar kundunderlaget för tjänster och handel.”

Skriv under!

Senast i samband med första mötet inom ramen för BID Enköping den 29 januari 2020 behöver vi ha fått in alla avsiktsförklaringar. Lämna in den på något av följande sätt:
 
  • Fysiskt till någon i styrelsen för Enköping Centrumsamverkan
  • Skicka med vanlig post till Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping
  • Scanna in och skicka med e-post till info@enkopingcentrum.se

Arkiv