Kommundirektör Peter Lund ny ordförande

5 april, 2016

– Vi behöver ha en bra samverkan mellan kommunen, handlarna och fastighetsägarna. Om vi arbetar tillsammans kan vi göra många bra saker. Det är viktigt att vi som kommun är lyhörda för handlarnas och fastighetsägarnas villkor, säger Peter Lund.

Från kommunen sida deltar även näringslivschef Cissi Lööv i styrelsen. Handeln representeras av Johan Borg, handlare på ICA Maxi Enköping, och Ellinor Andersson, butikschef på SkoAugust. Från fastighetsägarnas sida deltar Christer Gran, teknisk förvaltare på Hemfosa Fastigheter AB, och Ingmar Nabseth, projektledare på ALM Equity AB. Skribenten Anne Nilsson är adjungerad till styrelsen och anlitad som sekreterare, administrativt stöd samt webbmaster.

Johan Borg vald till vice ordförande

Under styrelsens första styrelsemöte den 21 mars valdes Johan Borg till vice ordförande i Enköping Centrumsamverkan och Ellinor Andersson till kassör.

Nu arbetar styrelsen med att se över föreningens serviceavgifter, förbereda deltagande i Enköpingsmässan 22–23 april i Idrottshuset och utveckla effektiva arbetsformer som ska ge synliga resultat.

Läs mer om den nya styrelsen här. Kontakta den gärna!

Arkiv