HÖSTSTÄMMA (endast medlemmar)

1 maj, 2024
TID: Onsdag 17 november kl 8.00–9.30 (smörgås och kaffe/te serveras under mötets gång)
PLATS: Cinema, Torggatan 28
ANMÄLAN: Senast 15 november till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76
Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt senast 3 november till info@enkopingcentrum.se
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för höststämman

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av två justerare tillika rösträknare.

 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

 7. Beslut om:

  a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

  b. Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår. 

  c. Budget för kommande verksamhetsår.

 8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.


 

Datum: 2021-11-17
Tid: 8.00 – 9.30
Plats: Cinema
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv