HÖSTMÖTE (endast medlemmar)

1 maj, 2024
Medlemmar i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkomna till årets höstmöte där vi tar beslut om föreningens budget, avgifter och verksamhetsplan för 2015. Föreningen bjuder på matig macka och kaffe/te från kl 18.30.


Ta upp ett ärende?

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till budget, avgifter eller verksamhetsplan? Meddela det i så fall skriftligt senast den 23 september till:
 • info@enkopingcentrum.se eller 
 • Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Mötets behöriga utlysande 
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Förslag till verksamhetsplan för 2015
 9. Budget och avgifter för 2015
 10. Övriga frågor
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan
  Arrangör: Enköping Centrumsamverkan

 

Datum: 2014-10-14
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Klara Hall
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv