HÖSTMÖTE (endast medlemmar)

1 maj, 2024
TID
Onsdag 23 oktober med följande tider:
 • Höstmöte kl 7.30–8.00
 • Mingel med smörgås och kaffe/te kl 8.00–8.30
 • Föreläsning om BID-modellen kl 8.30–9.30
PLATS
Sparbankens samlingssal, Västra Ringgatan 20 (ingång via Folktandvården)
ANMÄLAN
Senast 21 oktober till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76.
Medlem i Enköping Centrumsamverkan hälsas välkommen till årets höstmöte där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan (inklusive marknadsplan) budget och avgifter för 2020. 
Direkt efter höstmötet följer en öppen föreläsning för alla intresserade aktörer i Enköping med Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor, som behandlar:
 • BID-modellen, Business Improvement District, en organiserad samverkansmodell som vi kommer att jobba med från och med början av 2020 för att lägga grunden till Årets Stadskärna senast 2025.
 • Frågor kring modellen.
 • Avsiktsförklaringar – utdelning av avsiktsförklaringar och de första påskrivna kommer in.
Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, budget eller avgifter? Meddela det i så fall skriftligt senast 9 oktober till:
 • info@enkopingcentrum.se eller
 • Enköping Centrumsamverkan, Box 168, 745 26 Enköping
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

Dagordning för höstmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Mötets behöriga utlysande. 
 8. Beslut om verksamhetsplan inklusive marknadsplan för 2020.
 9. Beslut om budget, medlems- och serviceavgifter för 2020.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande.

 

Datum: 2019-10-23
Tid: 7.30 – 8.00
Plats: Sparbankens samlingssal
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv