Framflyttad: Steg 2 – BID Enköping

1 maj, 2024

Stadsvandringar, 24 mars

Svenska Stadskärnor gör stadsvandringar med olika grupper.
SAMLING: Stora torget, torgbrunnen
Kl 8.00–9.30 Handel, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer
Kl 10.00–11.30 Kommunala tjänstemän
Kl 12.30–14.00 Politiker
Kl 14.30–16.00 Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och markägare

Kick off och workshop, 24 mars

Gemensam kick off och workshop för de som vill delta i BID-processen.
VAR: Cinema, Torggatan 28
ANMÄLAN: Senast 20 mars till info@enkopingcentrum.se
 
PROGRAM STEG 2 BID Enköping
Kl 18.00–18.30 Registrering, mingel och fika
Kl 18.30–21.00
  • Kick off – information och inspiration
  • 5 fokusområden
  • Summering av stadsvandringarna
  • Workshop utifrån stadsvandringarna och fokusområden
  • Redovisning
  • Avslut och inför steg 3

Uppföljning & dialogsamtal, 25 mars

Svenska Stadskärnor genomför samtal i olika grupper.
VAR: Enköpings kommun, Linbanegatan 12, rum Kungsängsliljan
Kl 8.00–9.00 Styrgrupp BID Enköping
Kl 9.00–10.00 Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och markägare
Kl 10.00–11.00 Kommunala tjänstemän
Kl 11.00–12.00 Politiker
Kl 13.00–14.00 BID-managers
 
Välkommen!
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2020-03-24
Tid: –
Plats: Centrum
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv