Film om Stattomtens spännande skatter

19 december, 2019
Tillsammans med Arkeologerna genomförde Upplandsmuseet utgrävningen på den tomt där Stadshotellet tidigare stod. I väntan på rapporten från undersökning har de nu producerat en film som visar några resultat. 

Arkiv