Dialogmöte om centrum

1 maj, 2024

Tid och plats: Onsdagen den 27 april klockan 18.30–21.00 i Fullmäktigesalen, Kommunhuset. Fika från klockan 18.00.

Anmälan: Senast den 26 april till eva.emanuelsson@enkoping.se

Vi har med oss två gäster som delar med sig av sina erfarenheter:

  • Gunilla Malm, verksamhetschef för näringslivsutveckling i Strängnäs kommun. Strängnäs har på senare år arbetat med centrumutveckling. Hur har deras resa sett ut och i vilken del av utvecklingen är Strängnäs nu?
  • Carina Nohrs, turismstrateg på Företagarcentrum i Sala. Sala har gjort ett framgångsrikt arbete med elektroniska presentkort. Hur har det fungerat och hur har det påverkat Salas centrumhandel på ett positivt sätt?

Vi har också en workshop om vad som har inspirerat oss i de städer som vi har besökt och vad som kan fungera också i Enköping. Om det inte fungerar här, varför är det så?

Enköping Centrumsamverkan har dessutom en ny styrelse. Delar av styrelsen är på plats och presenterar sig under kvällen. De berättar hur de vill jobba för ett levande centrum.

Från kommunen deltar:

  • Helena Proos (S), finanskommunalråd
  • Anders Wikman (NE), kommunalråd
  • Ingvar Smedlund (M), oppositionsråd
  • Peter Lund, kommundirektör
  • Linda Karlsberg, verksamhetschef för museum och turism på upplevelseförvaltningen
  • Louise Reuterwall, strategisk samhällsplanerare
  • Cissi Lööv, näringslivschef

   

   Arrangör: Enköpings kommun

 

Datum: 2016-04-27
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset
Kontaktperson: Cissi Lööv, näringslivschef
E-post: cissi.loov@enkoping.se
Telefon: , 0171-62 51 53

Arkiv