Dialog om centrum och Statt-tomten

1 maj, 2024

Enköpings kommun bjuder in till en kväll för att diskutera den långsiktiga planen för stadens utveckling. Just nu är den fördjupade översiktsplanen ute på samråd för att du som bor i kommunen ska kunna tycka till. Läs mer om det på enkoping.se

Vi ska också prata om vad Statt-tomten ska användas till i framtiden. Ta chansen att berätta vad du tycker!
Under kvällen ser vi också tillbaka på tidigare dialoger om centrumutvecklingen och andra pågående projekt. Dessutom berättar Andersson och Companys vd om sin bild av framtidens centrum.

Program för kvällen: 

  • Förslag till ny plan för Enköpings stad.
  • Vad gör vi mer och hur hänger allt ihop?
  • Andersson och Companys bidrag till centrums utveckling.
  • Politisk helhetsbild för ärr antal centrala verksamheter och fastigheter.
  • Dialog om Statt-tomtens framtida användning.
Varmt välkommen!
   Arrangör: Enköpings kommun

 

Datum: 2017-04-26
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Kompassen, Kaptensgatan 4
Kontaktperson:
E-post:
Telefon: ,

Arkiv