Det här är på gång i föreningen!

13 september, 2016
”Det är när alla bidrar som det blir riktigt bra. Vi är på ordentligt god väg i föreningen och att precis alla 32 som anmält sig till frukostträffen även dök upp är ett mycket gott tecken på det stora engagemanget som finns bland medlemmarna”, inledde föreningens ordförande Peter Lund frukostmötet.
Peter tackade frukostmötets sponsorer: Sparbanken i Enköping för lokal och kaffe samt Maxi ICA Stormarknad för mackor. Därefter tog programpunkterna vid.

Lyckad barndag och modevisning

Lotta Stenberg, ansvarig för marknadsgruppen, gick igenom de två marknadsaktiviteterna som hållits efter sommaren:
 • Lattjolajban lördag, 20/8. Dagen blev en stor succé med mycket folk, populära aktiviteter, bra väder, framgångsrik tipspromenad i 22 medlemmars butiker och uppmärksamhet i lokalpressen. Denna dag är här för att stanna.
 • Modevisning under Trädgårdsdagen, 3/9. Lördagens modevisning på Skolparkscenen då ett antal av föreningens medlemmar deltog fungerade utmärkt. Mannekängerna uppträdde proffsigt och fick en del extra besök i butikerna efter visningen. Trots inledande tveksamheter från Trädgårdsdagens ledning kring just kopplingen modevisning–trädgård övertygades den till den graden att modevisningen framöver blir en stående punkt i Trädgårdsdagens program.

Höstens aktiviteter

Lotta fortsatte tillsammans med Sara Olsson i marknadsgruppen att presentera kommande marknads- och medlemsaktiviteter under hösten 2016:
 • Loppis & Skördemarknad, 24/9. Allt är på rull. En idé är att butikerna knyter an till temat loppis och har egna ”loppis/rea-bord” utanför butikerna. Marknadsgruppen undersöker om det krävs tillstånd för detta.
 • Tjejkväll, 29/9. Tjejkvällen har tidigarelagts (flyttad från den 27/10) efter önskemål från medlemmar om att få draghjälp i handeln. 
 • Inspirationsmöte ”Ballaste butiken”, 12/10 kl 19.15. My Gross, framgångsrik centrumledare från Skärholmens centrum, har bjudits in för att ”boosta” alla medlemmar inför julhandeln för att behålla och dra nya kunder till Enköping. 
 • Höstmöte, 25/10, kl 8.00–9.30. Medlemsmöte då det beslutas om verksamhetsplan och budget för 2017 och slås fast avgifter för 2017.
 • Ljusets kväll, 27/10. Lions säljer marschaller på Stora torget till förmån för bröstcancerforskningen. Kanske ha rosa ballonger utanför butikerna och arrangera en tipspromenad kopplat till temat i butikerna? Rekommenderad öppettid till kl 20?
 • Julmarknad, 26–27/11. Lions arrangerar traditionell julmarknad. Under de två dagarna sjunger bland andra Enköpings Lucias kandidater från scenen och presenterar sig. 
 • Enköpings Lucia, 13/12. Enköping Centrumsamverkan deltar som en av samarbetsparterna i den nya arbetsgruppen för Enköpings Lucia. Föreningen har fått ett helhetsansvar för PR/marknadsföring/annonsering av Enköpings Lucia. En särskild hemsida och Facebook-sida håller på att skapas som båda ska vara kopplade till Enköping Centrumsamverkans huvudsida www.enkopingcentrum.se. Annonsering sker i samarbete med Enköpings-Posten och arbetet med hemsida/Facebook sker i samarbete med byrån Idéer med mera.

Lions samverkan med föreningen

Swen Persson, president i Lions Club Enköping/Åsunda, tackade för klubbens hedersmedlemskap i Enköping Centrumsamverkan och presenterade klubbens verksamhet. Han lyfte, utöver ovan, följande som vi skulle kunna samarbeta kring:
 • ”De glömda barnen”. Lions bedriver ett projekt för insamling av pengar till barn som kommit i kläm från Syrien och dessa grannländer. Större affischer ska sättas upp och Lions efterlyste intresserade butiker som vill ha dessa i sina skyltfönster. Kontakta då Hans Björkman, hrkonsult@telia.com 
 • Lions 100 år. Nästa år, 2017, fyller Lions hundra år och det kommer att firas på olika sätt bland annat genom en jubileumsinsamling under våren 2017.

Enköpings Presentkort

Lotta och Göran Palm, från Presend, berättade att nu är 21 butiker anslutna till det elektroniska presentkortet, som kan liknas med ett förbetalt VISA-kort. Ytterligare ett tiotal ska anslutas under dagen. Fler är på gång. Samtliga medlemmar i Enköping Centrumsamverkan bjuds på anslutningsavgiften och löpande kostnader kopplade till kortet av föreningen. Alla andra som inte är medlemmar betalar en engångsavgift på 800 kr inkl moms och 2 % av värdet på presentkortet. Det är alltså en mycket bra medlemsförmån. 
Lanseringen av kortet sker senast den 1 november, men redan 25 oktober ska allt vara på plats. En särskild kommunikationsplan är framtagen för presentkortet och marknadsföringsmaterial är under framtagande. Medlemmarna uppmanades att marknadsföra presentkortet i bekantskapskretsen som ”årets julklapp”. 
Några frågor som ställdes och svar som gavs:
 • Varför kan vi inte börja sälja presentkort redan nu? Tillverkningen av korten i Storbritannien är tidskrävande och korten finns inte till hands idag.
 • Går det att se saldo? Ja, det finns olika sätt: QR-kod på kortet, ring ett telefonnummer och läs av kortet vid ombudskassorna. 
 • Varför är kortet inte i föreningens egna färger? Kortet är inte enbart kopplat till föreningen utan vänder sig till alla aktörer i Enköping.
Monica Dahlén, Johanssons Kök & Presentbutik, väckte frågan om gemensam fyrsidig annonsbilaga med alla butiker som tar Enköpings Presentkort och samtidigt ha med gemensamma öppettider för julhandeln. Ena-Håbo Tidningen planerar att göra en sådan bilaga och funderar även på att lyfta upp presentkortet redaktionellt. 

Rekommenderade öppettider

Maja Andersson, Paus Företagarförening, och Ellinor Andersson, SkoAugust, båda från styrelsen motiverade medlemmarna varför det behövs gemensamma rekommenderade öppettider i centrum. Det är ett viktigt konkurrensmedel, det handlar om god, säker tillgänglighet och service. Vill vi som en liten stad hålla kvar kunderna och locka även nya är det helt avgörande att gå samman och hjälpas åt med att ha gemensamma öppettider. På sikt tjänar alla på detta. Det gäller att vi värnar om varandra. Kunderna måste vara säkra på att det är öppet. Är det olika öppettider i butikerna leder det till osäkerhet, frustration från kunderna som kanske inte kommer tillbaka.
Ett förslag från styrelsen är följande rekommenderade öppettider (se dessa som minimum): 
 • Måndag–fredag kl 10–18
 • Lördag kl 10–15
I samband med julhandeln kommer Paus varje advent ha söndagsöppet kl 12–16.
Synpunkter från deltagarna:
 • Viktigt att ge processen tid och vara konsekventa. Det kan ta ett år innan en förändring sätter sig.
 • Se presentkortet som en lokal valuta, då behöver också butikerna ses som en enhet och hålla samma öppettider.
 • Skulle vara bra att samköra öppettider med olika marknadsaktiviteter. Vid till exempel Ljusets kväll och julmarknaden skulle det vara mycket bra om fler butikerna hade öppet längre och enhetligt. Vi hör frustrationen hos besökarna.
 • Vi har haft öppet till kl 19 på kvällarna och det har gått bra, vi har inte gått back.
Peter avrundade diskussionen med att det verkar finnas en stark vilja att göra något bra tillsammans för att få till rekommenderade öppettider, som ska ses som ett minimum. Vill någon hålla öppet längre är det bara positivt. Det här stärker oss.

Föreningens hemsida

Lotta berättade att föreningens hemsida www.enkopingcentrum.se idag är riktad främst till medlemmar. Den kommer att göras om för att istället ifrån ett besökarperspektiv där det presenteras vad som händer i stan, var man kan äta, shoppa och göra, kommunens turistkarta används, olika erbjudanden från medlemmarna presenteras, presentkortet synliggörs och det går att läsa av saldot för presentkortet. Medlemssidorna som kräver inloggning kommer fortsätta finnas kvar med dokument som protokoll och referat. Webbyrån Smode har fått uppdraget att göra om sidan.

Övriga frågor

 • Omvandling 1: Paushuset. Maja Andersson, ordförande för Paus Företagarförening, lät hälsa följande från Hemfosa som äger Paushuset och inte kunde komma på detta möte: Hemfosa vill göra om huset från grunden – från källare till tak – för att det ska fungera så optimalt som möjligt för hyresgästerna. Flöden, entré och ljusinsläpp ses över. Dock har det tagit mycket längre tid än planerat, då ledningen inte förrän helt nyligen insett att renoveringsbehoven är så pass stort. Projektet har nu högsta prioritet. Det finns en enorm potential i det och en långsiktig plan finns. Innan arbetena drar igång kommer det vara möjligt att under tiden hyra gamla Åhlénslokalen för olika aktiviteter, såsom loppisar. 
 • Omvandling 2: Pausparkeringen. Ingmar Nabseth, på ALM Equity, berättade att det i helgen var en framgångsrik säljstart av lägenheterna i etapp 1, som kommer att byggas på gamla Pausparkeringen nu benämnt ”Lilla Torg”. Byggstarten för etapp 1 sker i slutet av 2016 och etapp 2 under kvartal 1 2017. Byggnationen tar sedan 16–18 månader från start. 

Vi växer!

Ordförande Peter avslutade mötet med att utvecklingen för föreningen ser mycket positiv ut. Sedan årets årsmöte har medlemsantalet vuxit med 11 stycken till 42, och antalet medlemmar tillkommer hela tiden. Det gäller att vi alla är goda ambassadörer för föreningen och stärker varandra i vårt arbete.

Arkiv