BID-processen är igång igen!

1 mars, 2021

Åtta mindre kvällsvandringar

– Egentligen hade vi tänkt ha en enda stor kvällsvandring för alla intresserade deltagare i BID-processen, men för att överhuvud kunna genomföra den i dessa tider har vi tänkt om. Vi genomför nu åtta olika kvällsvandringar i grupper om max åtta stycken i varje. Först till kvarn gäller, säger Sara Olsson, BID-manager som håller i kvällsvandringarna.

Affärsplan för centrum

Den 10 mars äger ett extrainsatt digitalt möte rum – Steg 4,5 – för att fånga upp det som inte hanns med under det senaste stormötet i Steg 4 som genomfördes i oktober. Extramötet kommer framför allt att handla om affärsplanen och den tillhörande handlingsplanen som nu ska tas fram.
– Det blir ett jätteviktigt skarpt dokument för Enköpings utveckling som ska kunna användas rakt av in i det fortsatta arbetet mot Årets Stadskärna senast 2025, säger Anne Nilsson, BID-manager som håller ihop arbetet med affärsplanen och handlingsplanen.

Ska bli verkstad

Inom kort kommer också fokusgrupperna – som jobbar med varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet – få en nystart för att kunna ta fram förslag till en konkret handlingsplan med åtgärder, där det bland annat ska anges vilka som ska samverka i var och en av alla åtgärder och hur varje åtgärd ska samfinansieras. Allt för att det ska blir verkstad.
Datum för de återstående stegen i BID-processen är följande:
  • 6 maj – Steg 5 Coachning av affärsplan, handlingsplan och case
  • 25 augusti – Steg 6 Resultat av affärsplan, handlingsplan och case
  • 22 september – Steg 7 Diplomering, slutsatser och avsiktsförklaringar

Arkiv