ÅRSSTÄMMA (endast medlemmar)

1 maj, 2024
Under stämman händer även följande:
  • Sara Olsson, centrumledare, och Lotta Stenberg, näringslivskoordinator Enköpings kommun, presenterar det pågående arbetet mot Årets Stadskärna.
  • Diskussion om frågor kopplat till medlemskapet:
    • Hur kan vi öka medlemsengagemanget i föreningen?
    • Hur ser du på ditt eget engagemang i föreningen?
Önskar du som medlem ta upp ett ärende under årsstämman? Meddela det i så fall skriftligt senast 16 maj (två veckor före stämman) till info@enkopingcentrum.se  
Välkommen!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

 

Datum: 2022-05-30
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Cinema
Kontaktperson: Susann Karlsson/Johan Thorwid
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: ,

Arkiv