AB Enköpings Hyresbostäder

15 maj, 2024

Kommunens största fastighetsägare med drygt 2 700 bostäder och cirka 50 lokaler både centralt och i ytterområden. Kvalitet, omtanke, service och trygghet är våra honnörsord. Vår ambition är att ge bästa tänkbara service till våra hyresgäster!

www.ehb.se

Arkiv