Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
263
b7d707f486ad1c85d299321a78767a3d
Tillbaka

HÖSTSTÄMMA (endast medlemmar)

Medlem i Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening hälsas välkommen till årets höststämma där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan (inklusive marknadsplan), avgifter och budget för 2022. Under mötet får du också information om BID Enköping Handlingsplan 2022.

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
TID: Onsdag 17 november kl 8.00–9.30 (smörgås och kaffe/te serveras under mötets gång)

PLATS: Cinema, Torggatan 28

ANMÄLAN: Senast 15 november till info@enkopingcentrum.se eller 070-517 38 76

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt senast 3 november till info@enkopingcentrum.se

Välkommen!

Styrelsen i Enköping CentrumsamverkanDagordning för höststämman

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av två justerare tillika rösträknare.

 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

 7. Beslut om:

  a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

  b. Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår. 

  c. Budget för kommande verksamhetsår.

 8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.


HÖSTSTÄMMA

Datum: 2021-11-17
Tid: 8.00 - 9.30
Plats: Cinema

Kontaktperson

Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-517 38 76
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52