Tyck till om Enköpings utveckling!

29 mars, 2017

Under perioden 29 mars till 1 juni 2017 har du möjlighet att lämna synpunkter på kommunens nya förslag för stadens utveckling.

Ur samrådsversionen av planen står bland annat följande om de centrala delarna av Enköping:

”Stora torget, har under stadens tidigare historia varit, är idag, en central och viktig mötesplats, både för handel, kulturaktiviteter och andra evenemang som marknader och större firanden. Stora torget skulle kunna utvecklas med mer grönska och en flexibiltet i rumsindelning. Däremot behöver torget kunna vara stort och öppet för de välbesökta evenemang som hålls på torget.

På torget behöver flera olika miljöer finnas så att alla kan hitta sin favoritplats, vare sig man vill betrakta från skuggan under ett träd, synas och mötas eller bara leka. Detta kan leda till ett aktivare torg där människor gärna samlas. I centrum behövs även fler platser för ungdomar som är öppna och tillgängliga även på kvällstid.”

Planen i sin helhet finns att läsa på biblioteket, i kommunhusets entré, på Kulturskolan och på Enköpings museum. Läs materialet direkt på kommunens webbplats.

Arkiv