PRESSMEDDELANDE 2015-03-20

20 mars, 2015
Vid årsmötet den 16 mars på Klara Hall valde Enköping Centrumsamverkan en drivande och välmeriterad ordförande i enköpingsbon Bengt Forsling, som vänt centrum med problem till framgångsrika handelsplatser.
Bengt Forsling har under mer än 25 år varit involverad i centrumhandelsfrågor i Sverige och Europa. Han har bland annat jobbat som chef för Aberdeens Shopping Europe, en del av Aberdeen Property Investors, som är en stor internationell förvaltare av kommersiella fastigheter. Under den tiden byggde han upp en erkänd förvaltning av shoppingverksamhet i särskilt Sverige, Norge och Finland. I Sverige har Bengt deltagit i centrumutvecklingen i exempelvis Gävle och Härnösand. 
Bengt Forsling går nu in som arbetande arvoderad styrelseordförande för att med full kraft tillsammans med styrelsen bygga upp en effektiv organisation och värdeskapande verksamhet i föreningen.   
– Att styrelsen har fått in Bengt som en drivande och kunnig kraft i centrumutveckling är ett bra och starkt tillskott för vår förening. Vi kommer att ha ett spännande år framför oss, säger Johan Karlsson, vice ordförande och sedan starten med i föreningens styrelse.
Sedan en tid tillbaka har den tidigare styrelsen planerat för en ny organisation för föreningen som nu ska komma på plats. Inom kort ska föreningen också anlita en centrumsamordnare på konsultbasis, för att i nära samarbete med ordförande planera, genomföra och följa upp aktiviteter i centrala Enköping.
– För att vi ska lyckas vända utvecklingen i Enköpings centrum behövs det eldsjälar och starkt engagemang från handeln, fastighetsägarna och kommunen. Vi måste lyfta fram Enköpings attraktioner och börja använda torget som marknadsplats/mötesplats. Vissa beslut behöver också omprövas, säger Bengt Forsling.
– Det är även helt grundläggande att förstå vilken kunden är just i Enköping, varje plats är unik. Tar vi hand om kunderna, då blir det framgång, säger Bengt Forsling.
Bengt Forsling efterträder Pär Nilsson, vd för Coop Fastighetsutveckling AB/Utvecklingsfastigheter, som varit styrelseordförande i föreningen sedan starten. 

Nya styrelsen

Den nya styrelsen för Enköping Centrumsamverkan består efter årsmötet den 16 mars av följande personer: 
  • Bengt Forsling, ordförande, Forsling Affärsutveckling AB
  • Johan Karlsson, vice ordförande, ICA Supermarket Stjärnköp
  • Marie Melin, kassör, My Store 
  • Maria Ekström, marknadsgruppsledare, BUTIKEN
  • Louise Eklund, ledamot, ALM Equity 
  • Kenneth Holmstedt, ledamot, Enköpings kommun
  • Patrik Holm, ledamot, Enköpings kommun
  • Anne Nilsson, adjungerad sekreterare, Frilans Anne Nilsson

Kontakt: 

Bengt Forsling, ordförande i Enköping Centrumsamverkan,
Johan Karlsson, vice ordförande i Enköping Centrumsamverkan, 
Kenneth Holmstedt, ledamot i Enköping Centrumsamverkan och tf kommundirektör i Enköpings kommun, 0171-62 51 68, kenneth.holmstedt@enkoping.se

Arkiv