Nedsläckt Enköping

1 maj, 2024
Skaffa dig kunskaper om hur beredskapen i samhället ser ut vid en krissituation och få reda på vad du själv kan göra.

PROGRAM (start kl 19.00):

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar om hot, risker och behov av förberedelse – Christina Andersson, handläggare MSB
  • Vad gör kommunen för att hantera en kris? – Marcus Wennerström, beredskapsstrateg Enköpings kommun
  • Så stödjer Svenska kyrkan i en krissituation – Anders Grape, kyrkoherde Enköpings pastorat
Från kl 18.30 erbjuder Kompassen kaffe/te & smörgås för 50 kr.
Välkommen!
   Arrangör: Enköping-Trögden Rotaryklubb i samarbete med Enköpings kommun och Svenska kyrkan

 

Datum: 2019-09-18
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Kompassen
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: anne@nilsson.be
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv