FRUKOSTMÖTE

1 maj, 2024

Program:

  • Anna Hallberg, strategisk samhällsplanerare på kommunen, berättar om den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad som håller på att tas fram
  • Medlemsenkät 2016 – hur blev resultatet?
  • Kommande marknadsaktiviteter
  • Lägesrapport Enköpings Presentkort
  • Föreningens hemsida
Du som är medlem, men även du som är intresserad av att bli medlem är välkommen.
Anmälan: Senast 5 maj till marknad@enkopingcentrum.se eller 0171-62 65 57
Vi bjuder på frukost!
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan

 

Datum: 2017-05-09
Tid: 8.00 – 9.30
Plats: Sparbankens samlingssal, Västra Ringgatan 20
Kontaktperson: Lotta Stenberg
E-post: marknad@enkopingcentrum.se
Telefon: , 0171-62 65 57

Arkiv