Framflyttad: Fokusgrupp UTBUD

1 maj, 2024
Var och en betalat för sitt eget fika.
Välkommen!

 

Datum: 2020-04-16
Tid: 8.00 – 9.30
Plats: Tammerfors Konditori
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: marknad@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv