Centrum får nya parkeringsregler i maj

25 februari, 2021

Skapar mer plats för besökare

Kommunens omfattande analysarbete från 2019 visade att många som parkerar i stadskärnan är personer som bor och arbetar där, vilket gör att det finns mindre plats för besökare. Mycket biltrafik ökar också risken för olyckor och gör centrum mindre trevligt att vistas i. För att göra centrum mer tillgängligt, trafiksäkert och attraktivt införs därför nya parkeringsregler från och med den 3 maj.

Ingen parkeringsplats tas bort

Systemet med periodmärken ersätts av tillstånd för de som bor i centrum, för de som bor på landsbygden och för näringsidkare. Tillstånden kommer att gälla på specifika parkeringsplatser i centrum så att besökare till centrum har lätt att hitta parkering nära dit de ska. Ingen parkeringsplats tas bort. Parkeringsytan vid kommunhuset kommer också att öppnas för allmänheten. 
Flera parkeringar kommer att vara avgiftsfria, men i de mest centrala lägena kommer det att tas ut en avgift:
  • Zon A (centralt): 12 kronor i timmen, max 3 timmar
  • Zon B (något längre bort): 6 kronor i timmen, max 25 kronor per dygn, max 24 timmar

Arkiv