Enköping centrum – sveriges närmaste shopping!

I Enköpings centrum kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, kaféer och restauranger med gångavstånd till allt!
CALENDAR
307
259ea816b11974db5a8d1b45719d71a9
Tillbaka

HÖSTSTÄMMA (endast medlemmar)

Medlem i Enköping Centrumsamverkan ekonomisk förening hälsas välkommen till årets höststämma där vi tar beslut om föreningens verksamhetsplan (inklusive marknadsplan), avgifter och budget för 2024. Kom och gör din röst hörd!

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 

TID: Tisdag 28 november kl 8.30–9.30. Föreningen bjuder på kaffe & smörgås.

PLATS: Cinema, Torggatan 28

ANMÄLAN: Senast 24 november till info@enkopingcentrum.se

Önskar du som medlem ta upp ett ärende med koppling till verksamhetsplan, avgifter eller budget? Meddela det i så fall skriftligt 
senast 14 november till info@enkopingcentrum.se  
 
 
Välkommen!
 
Styrelsen i Enköping Centrumsamverkan


Dagordning för höststämman

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Val av två justerare tillika rösträknare. 
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
  7. Beslut om: a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, b. Medlems- och serviceavgifter för kommande verksamhetsår, c. Budget för kommande verksamhetsår.
  8. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

HÖSTSTÄMMA

Datum: 2023-11-28
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: Cinema

Kontaktperson

Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Mobiltelefon: 070-928 79 46
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
52