Steg 5 – BID Enköping

1 maj, 2024

Dialogsamtal, 6 maj

Svenska Stadskärnor har dialog med olika grupper. 

VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet
ANMÄLAN: Senast 4 maj till info@enkopingcentrum.se

Kl 8.30–9.30 Styrgrupp BID Enköping 
Kl 11.30–12.30 Politiker 
Kl 13.30–14.30 Kommunala tjänstemän

Uppföljning av genomförd workshop, 6 maj

Kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering ses åter efter den genomförda workshopen i april för att komma vidare i samverkan kring plats- och fastighetsutveckling.
VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet
ANMÄLAN: Senast 4 maj till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM
Kl 15.00–16.30
  • Vad har hänt sedan workshopen den 14 april? 
  • Så jobbar vi vidare tillsammans med plats- och fastighetsutveckling

Stormöte, 6 maj

Gemensamt stormöte för alla som deltar i BID-processen med coaching av handlingsplan, case och affärsplan.

VAR: Digitalt via Teams, länk kommer en dag före mötet
ANMÄLAN: Senast 4 maj till info@enkopingcentrum.se 

PROGRAM 
Kl 18.00–20.30

  • Positiva effekter av BID-modellen
  • Fokusgruppernas arbete & case
  • Medborgarenkät
  • Samverkansorganisation i framtiden
  • Affärsplan och handlingsplan
  • Framgångsfaktorer och fallgropar?
Välkommen! 
BID-managers Lotta, Sara & Anne

 

Datum: 2021-05-06
Tid: 8.30 – 20.30
Plats: Digitalt möte
Kontaktperson: Anne Nilsson
E-post: info@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-517 38 76,

Arkiv