Fokusgrupp UTBUD – stadsvandring

1 maj, 2024
Målgrupp: Kommunala tjänstemän, fastighetsägare, handlare, serviceföretag, övrigt näringsliv, föreningar och organisationer.
Bra att veta: Det är viktigt att du kan avsätta tid, engagemang, har positiv energi och tror på Enköping. Räkna med ett möte per månad i fokusgruppen, lite tätare i början.

Vill du delta i denna fokusgrupp? 

Skicka ett mejl till marknad@enkopingcentrum.se och ange: 1) ditt namn, 2) organisation du representerar, 3) dina kontaktuppgifter och 4) namn på fokusgrupp du vill delta i.

Andra mötet

Onsdag 16 september kl 8.00-10.00 träffas vi på Stora torget vid torgbrunnen för att 1) göra en stadsvandring och 2) göra en gemensam SWOT-analys, det vill säga en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot som just denna gången har fokus på dagens samverkan mellan aktörer i Enköping (framför allt BID-området).
Anmälan: Senast 14 september till marknad@enkopingcentrum.se
Välkommen!

 

Datum: 2020-09-16
Tid: 8.00 – 10.00
Plats: Stora torget
Kontaktperson: Sara Olsson
E-post: marknad@enkopingcentrum.se
Telefon: 070-928 79 46,

Arkiv