I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!


Vårt uppdrag

  • Verka för ett attraktivt och sammanhållet Enköpings centrum.
  • Genomföra profilskapande aktiviteter och arrangemang.
  • Vara kommunens remissinstans och bollplank i frågor kring centrum.
832
835
809