I Enköping kan du ta del av ett stort utbud av små, mysiga butiker, caféer och restauranger med gångavstånd till allt!


Centrumrapporten

Våren 2012 blev rapporten "Enköpings nya centrum – för en växande stad", även kallad centrumrapporten, färdig. Rapporten visar hur Enköpings centrum kan bli mer attraktivt och därmed i vid mening – socialt, ekonomiskt och politiskt – mer framgångsrikt än i dag.

Syftet med Enköping Centrumsamverkan är just att förverkliga innehållet i denna rapport.

832
835
814